Изкупуване и залог на автомобил

KEШ ПАРА ще изкупи вашите автомобили , бусове, камиони, скутери , мотори и АТВ при изключително добри условия и до 70% от реална пазарна цена.
Залог на автомобил може да направи всеки собственик или пълномощник на МПС, който желае да получи бърз заем при ниска лихва за периода.


Изкупуване и залог на лодки

КЕШ ПАРА ще изкупи вашите лодки, джетове, кораби и всякакъв вид водни средства при перфектни условия до 50% от реална пазарна цена.
Предоставяме също и парични заеми срещу залог на лодки, яхти, джетове и други водни. Ниски лихвени проценти и гратисен период при сключване на договор за залог, за по-дълъг период от време.


Изкупуване и залог на недвижимо

Ние сме най-добрия партньор при спешни продажби на недвижимост. Защо? Защото само ние можем да отговорим в срок до 7 дни с пари във вашата банкова сметка при закупуване. Работим с еврейски фонд, занимаващ се от години с изкупуване на парцели, къщи, апартаменти, сгради, магазини, бензиностанций и всякакъв вид недвижимост с разполагаем капитал над 5 000 000 лева.

Специално за строители имаме разработена схема за съдружие и съучастие при завършване на сгради и обекти. Даваме възможност на всеки предприемач КЕШ ПАРА с която да може да довърши своя проект.

Предлагаме също и най-добър и финансово изгоден заем срещу залог на недвижими имоти. Услугата е изключително подходяща за всички, които желаят да получат максимално голям заем срещу нисък лихвен процент.
При залог на недвижими имоти трябва да имате задължително :

  • нотариален акт на имота
  • лицата, които учредяват сделката да бъдат реални собственици на имота и на да нямат непогасени публични задължения (изискване на Данъчно Процесуалният кодекс)
  • всички собствени на имота (когато е повече от един) да дадат своето съгласие
  • имота да не е обременен с тежести (ипотеки, право на ползване и др.

Изкупуване и залог на злато и сребро

Минимално злато – 500 грама
Минимално сребро – 3 000 грама

Закупуване и залог при добри условия за залог и гарантиране на дискретност и конфиденциалност на клиента.

ОЦЕНКА при залог на злато и златни изделия

  • проверка на карати.
  • проверка за наличние на печат с проба на златото.
  • проверка на тегло.

Изакупуване и залог на техника

Техниката към която имаме интерес трябва:
ИЛИ година на производство до 1 година;
ИЛИ себестойност на техниката над 1000 лв.

Предлагаме парични средства и заеми срещу залог на техника: мобилни телефони, таблети, часовници, електроуреди, лаптопи, компютри, монитори, телевизори , музикални уредби , строителни инструменти.


СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС НА : keshparabg@gmail.com

Viber / Telegram / Signal : 0886 815 052