Изкупуване на задължения и заеми

Ние знаем, че на всеки може да се случи да трябва да получи парична сума от трето лице, но към момента да не може да изчака това плащане.
Предлагаме Ви да изкупим вашето вземане и да получите пари веднага, на момента.

УСЛОВИЯ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ :

  • наличие на документи, които да удостоверяват Вашето вземане и неговият размер.
  • липса на други лица,които имат претенции към въпросното вземане.
  • липса на предпоставка за продажба на вземането.
  • желание за продажба на вземането.

Ние изплащаме парите веднага и на момента.
Сключваме договор за покупко-продажба на Вашето вземане.

За повече информация, моля да се свържете с нас.
Нашите консултанти ще отговорят на Вашите въпроси.